Minimální a zaručená mzda 2024

V roce 2024 došlo v České republice k významné změně v oblasti minimální a zaručené mzdy, což má přímý dopad na příjmy zaměstnanců. Tyto změny jsou klíčové pro porozumění tomu, jak bude vypadat výše výplaty pro různé kategorie pracujících.

Co je minimální mzda?

Minimální mzda je nejnižší zákonně stanovená hodinová nebo měsíční mzda, kterou může zaměstnavatel legálně vyplatit svým zaměstnancům. Její hlavní úlohou je zajistit zaměstnancům základní životní úroveň a chránit je před nízko placenou prací.

Co je zaručená mzda?

Zaručená mzda je určena pro zaměstnance s odbornou kvalifikací a je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi úrovní. Každá úroveň má stanovenou minimální výši mzdy, kterou je zaměstnavatel povinen vyplatit.

Přehled kategorií a odpovídající mzdy

Výpočet minimální a zaručené mzdy

Minimální mzda se vypočítává jako pevně stanovená částka, která je každoročně aktualizována vládou. Zaručená mzda se vypočítává na základě klasifikace práce do příslušné skupiny s ohledem na její náročnost a odborné požadavky.

Změny v roce 2024

Pro rok 2024 byla minimální mzda stanovena na 17 000 Kč měsíčně, což představuje zvýšení oproti předchozímu roku. Zároveň došlo k úpravě výše zaručené mzdy, která byla pro první skupinu nastavena na 18 900 Kč měsíčně a pro osmou skupinu na 37 800 Kč měsíčně. Tato změna znamená, že zaměstnanci v nižších skupinách práce uvidí nárůst své mzdy, zatímco pro vyšší skupiny zůstává zaručená mzda stejná jako v předchozím roce.

Příklad

Paní Nováková pracuje jako administrativní pracovnice, což je práce zařazená do druhé skupiny. V roce 2023 obdržela měsíční mzdu ve výši 17 900 Kč. V roce 2024 se její mzda zvýší na 19 500 Kč, což odpovídá aktualizované výši zaručené mzdy pro její skupinu. To znamená, že její příjem se zvýšil o 1 600 Kč měsíčně díky změně v zaručené mzdě.

Změny v minimální a zaručené mzdě jsou důležitým ukazatelem ekonomického vývoje a mají přímý vliv na životní úroveň pracujících. Pro rok 2024 bylo zvýšení minimální a zaručené mzdy klíčovým krokem k posílení finanční stability zaměstnanců a zajištění spravedlivějšího ohodnocení za práci.