Když úzkost zasahuje naši mysl i tělo

Jaký je rozdíl mezi strachem a úzkostí?

Strach je jednou z nejužitečnějších emocí, která vzniká jako reakce na hrozící nebezpečí a pomáhá nám přežít. Dlouhodobě se hromadící strach může vést k pocitům úzkosti. Každý z nás určitě zažil stavy, které by se daly charakterizovat jako úzkostné. Třeba při důležité zkoušce nebo při pracovním pohovoru.

Úzkost se od přirozeného strachu v mnoha směrech liší. Úzkostné stavy se projevují jako dlouhodobé a silné návaly strachu, jehož intenzita zdánlivě neodpovídá dané situaci či danému předmětu.

Nejdůležitějším rozdílem je fakt, že úzkost nás na rozdíl od strachu nechrání, nýbrž se obrací proti nám a mnohdy právě ubližuje.

Při uvědomění si úzkosti není vhodné, abychom se snažili úzkostné myšlenky křečovitě potlačovat, ale naopak je dobré si je uvědomit a umět s nimi pracovat.  Postupem času je možné si osvojit několik technik, které nám pomohou přenášet pozornost jiným směrem.

Důležité je analyzovat naše úzkosti, pochopit jejich příčiny a snažit se vědomě začít dělat věci jinak.

Jak úzkostný stav rozeznat?

Mimo neodvratných obav a nereálných scénářů má úzkost i fyzické projevy jako nespavost, bušení srdce, tlak na hrudi, zkrácený dech nebo celkové svalové napětí. Ve většině případů k ní dochází v důsledku dlouhodobého stresu nebo nějaké zásadní události. Co začalo jako přirozená obava o budoucnost a naši schopnost s ní naložit, se pak může velmi plíživě měnit v postupný a zcela znehybňující strach úplně z čehokoliv.

Jak úzkostným stavům čelit?

S mírnými stavy úzkosti mohou pomoci relaxační techniky jako jsou třeba dechová cvičení, vedená meditace nebo vizualizace. Ty totiž odvádí myšlenky od černých scénářů k pozitivním alternativám a pomáhají tak zklidnit jak mysl, tak celé tělo. V případě, že jsou tyto jednoduché relaxační techniky neúčinné, je důležité si říci o pomoc a vyhledat služby terapeuta, který vám pomůže intenzivní úzkost rozklíčovat, pochopit její příčinu a fungování. Výsledkem je pak schopnost účinněji ovládat vlastní emoce, což je základem pro návrat k vyváženému životu.

Jak předcházet úzkostným stavům?
Péči o duševní kondici často považujeme za luxus, který si můžeme odepřít. Jenže opak je pravdou. Součástí duševní hygieny je například čas na oddych, kdy necháme své myšlenky bezcílně bloumat. Ale také čas na ponoření se do sebe sama – tedy příležitost vnímat své pocity. Místo sledování televize se stačí vrátit ke společenským hrám a skvělé je občas změnit i další každodenní návyky. Do práce nebo na nákup se můžeme vydat jinou cestou než obvykle – a místo do mobilu je lepší dívat se kolem sebe.

Závěrem

Je důležité pochopit svou situaci a nenechat úzkost, aby ovládala Vás, ale naopak, aby Vy jste ovládali ji. Nebojte se o svých problémech mluvit. Umět si říci o pomoc není projevem slabosti a pokud si nedokážete pomoci sami, tak neváhejte vyhledat pomoc u zkušeného odborníka. Zdraví máme všichni přeci jen jedno.

Autor:
Mgr. Razímová Monika
profesionální kouč
+420 739 319 832
razimovamonika@gmail.com
www.monikarazimova.com