Velká novela zákoníku práce: Více flexibility a lepší podmínky pro zaměstnance i firmy

Český pracovní trh se neustále vyvíjí a s ním se mění i potřeby a očekávání zaměstnanců i zaměstnavatelů. Současná podoba zákoníku práce však v mnoha ohledech stále odráží realitu minulého století a nedokáže pružně reagovat na nové trendy a výzvy. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto po důkladných konzultacích s odborníky i sociálními partnery připravilo rozsáhlou novelu zákoníku práce, která si klade za cíl modernizovat pracovní právo a vnést do něj větší flexibilitu a jistotu pro všechny zúčastněné strany.

„Chceme, aby Česká republika byla konkurenceschopná a nehrála v Evropě druhé housle. K dosažení tohoto cíle je nezbytný moderní a pružný pracovní trh. Tento požadavek na větší variabilitu pracovně-právních vztahů dlouhodobě rezonuje jak mezi zaměstnavateli, tak mezi zaměstnanci. Proto nyní představujeme takzvanou flexibilní novelu zákoníku práce, která vychází z praktických podnětů z praxe,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Základní body novely zákoníku

 1. Podpora rodičů malých dětí
  • Možnost vykonávat pro zaměstnavatele stejnou práci na dohodu během rodičovské.
  • Garantované právo návratu na stejnou pozici a pracoviště až do 2 let věku dítěte.
 1. Změny ve výpovědní době
  • Sjednocení výpovědní doby na 2 měsíce pro zaměstnance i zaměstnavatele.
  • Začátek výpovědní doby vždy dnem doručení výpovědi.
  • Zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc při porušení povinností nebo neuspokojivých výsledcích zaměstnance.
 1. Odstupné při ztrátě zdravotní způsobilosti
  • Vyplácení odstupného přímo od pojišťovny, nikoliv z prostředků zaměstnavatele.
 1. Prodloužení zkušební doby
  • Možnost sjednat zkušební dobu až na 4 měsíce, u vedoucích pozic na 8 měsíců.
 1. Flexibilní rozvržení pracovní doby
  • Možnost individuálního rozvržení po dohodě se zaměstnavatelem i na pracovišti.
 1. Legální práce pro teenagery
  • Možnost pracovat od 14 let během hlavních školních prázdnin.
  • Omezená týdenní pracovní doba 35 hodin.
 1. Mzdy v cizí měně
  • Možnost vyplácení mezd v cizí měně po dohodě se zaměstnancem.
  • Podmínkou je vazba zaměstnance na zahraničí (bydliště, rodina).
 1. Delší doba na řešení přestupků zaměstnanců
  • Prodloužení doby na shromáždění důkazů a řešení z 2 na 3 měsíce.

Tyto body představují hlavní oblasti, kterých se dotkne připravovaná novela zákoníku práce s cílem vnést do pracovněprávních vztahů větší flexibilitu, jistotu a přizpůsobení současným potřebám trhu práce.

Jednou z hlavních priorit novely je podpora slaďování rodinného a pracovního života. Rodiče malých dětí získají větší jistotu a flexibilitu při návratu do práce po mateřské a rodičovské dovolené. Nově budou mít garantované právo vrátit se až do 2 let věku dítěte na stejnou pozici a pracoviště, zatímco dosud tato garance platila jen po dobu 28 týdnů mateřské. Zároveň budou moci pro svého zaměstnavatele vykonávat stejnou práci na dohodu už během rodičovské, což doteď nebylo možné. Tato změna ocení zejména matky a otcové, kteří chtějí udržovat kontakt s oborem a pozvolna se vracet do pracovního procesu.

Významné změny se dotknou také oblasti skončení pracovního poměru. Výpovědní doba ze strany zaměstnance i zaměstnavatele se sjednotí na 2 měsíce a začne běžet vždy dnem doručení výpovědi. Tím se odstraní složité počítání konce výpovědní doby podle kalendářních měsíců a její nepředvídatelná délka. V případě výpovědi kvůli ztrátě zdravotní způsobilosti z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pak zaměstnanci dostanou odstupné přímo od pojišťovny, u které je zaměstnavatel pro tyto případy povinně pojištěn. Firmy tak nebudou muset hradit vysoké odstupné z vlastních prostředků, což ocení zejména menší podniky.

Pokud jde o problémové zaměstnance, kteří porušují své povinnosti nebo dlouhodobě podávají neuspokojivé výsledky, novela počítá se zkrácením výpovědní doby na pouhý 1 měsíc. Zároveň budou mít zaměstnavatelé více času na shromáždění důkazů a řešení přestupku, konkrétně 3 měsíce místo dosavadních 2 měsíců. Tato opatření by měla zjednodušit a urychlit ukončování pracovních poměrů, které nefungují, a omezit prostor pro obstrukce ze strany zaměstnanců.

Další změny se týkají zkušební doby, kterou bude možné sjednat až na 4 měsíce, u vedoucích zaměstnanců dokonce na 8 měsíců. Delší zkušební doba poskytne oběma stranám více prostoru pro vzájemné otestování a vyhodnocení spolupráce. Novinkou je také možnost individuálního rozvržení pracovní doby po dohodě se zaměstnavatelem i na pracovišti, nejen pro home office. To ocení zejména zaměstnanci, kteří potřebují skloubit práci s péčí o děti, studiem nebo koníčky.

Velká novela pamatuje i na pracovní příležitosti pro mladé lidi. Nově by mohli legálně pracovat už od 14 let, i když zatím jen o hlavních školních prázdninách a s omezenou týdenní pracovní dobou 35 hodin. Mnoho teenagerů touží po brigádě a vlastním výdělku, zároveň tím získají cenné pracovní návyky a první kontakt s trhem práce.

V neposlední řadě novela přinese firmám možnost vyplácet mzdy nebo platy v cizí měně, pokud na tom budou se zaměstnancem zajedno. Podmínkou je určitá vazba zaměstnance na zahraničí, například trvalé bydliště nebo rodinní příslušníci mimo ČR. Toto opatření uleví mezinárodním společnostem a usnadní přeshraniční mobilitu pracovníků.

Cílem všech těchto změn je vytvořit moderní a vyvážený zákoník práce, který bude reflektovat potřeby 21. století a nastavovat férové a motivující podmínky pro zaměstnance i zaměstnavatele. Pokud novela zdárně projde legislativním procesem, většina nových pravidel by měla začít platit od ledna 2025. Je to sice ještě relativně daleko, ale rozhodně se máme na co těšit. Flexibilnější a přívětivější pracovní prostředí by mělo přispět k větší spokojenosti lidí i konkurenceschopnosti firem.