Vše, co potřebujete vědět o Daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob

O daňovém přiznání se vždy na začátku roku často mluví. V tomto článku vám shrneme veškeré potřebné informace, díky kterým se budete lépe orientovat nejen v samotném přiznání, ale i v tom co můžete uplatnit za slevy, a naopak co musíte dodržet.

O CO JDE?

Daňové přiznání obecně slouží pro všechny fyzické i právnické osoby, které mají povinnost státu přiznávat své příjmy podléhající dani. Pomocí daňového přiznání se vyčíslí výše daně. Výsledkem daňového přiznání je pak buď nedoplatek daně, který se zaplatí finančnímu úřadu, nebo naopak přeplatek, který je buď vrácen nebo započten do dalšího období.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob slouží k přehledu všech příjmů za kalendářní rok fyzických osob. Tedy OSVČ, zaměstnanci nebo studenti.

KDO MUSÍ PŘIZNÁNÍ PODÁVAT?

Pokud jste zaměstnanec, který má POUZE jednu smlouvu a nemáte žádné další příjmy, pak za vás provede roční zúčtování daně zaměstnavatel. Vy pouze doložíte případné podklady (prohlášení poplatníka, slevy na studenta / děti / manželku apod.).

Pokud, ale máte 2 a více smluv, musíte si daňové přiznání podat sami. Nezapomeňte, že budete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od všech vašich zaměstnavatelů, ať už se jedná o pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr nebo dohodu či zkrácený úvazek a brigády. Pokud máte jedno zaměstnání a k tomu například příjem z nájmu nemovitosti, pak opět podáváte přiznáni sami. Stejně tak i OSVČ podávají přiznání samostatně.

TERMÍNY:

Termín podání přiznání je pro všechny zmíněné stejný. Základním termínem je 1.4.2022 a řídí se daňovým řádem, který uděluje povinnost podat přiznání do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud budete podávat přiznání elektronicky máte lhůtu prodlouženou do 2.5.2022.

KDE PŘIZNÁNÍ VYPLNIT?

Pro podání přiznání potřebujete vyplnit formulář. Existují dvě varianty:

 • Čtyřstránkový daňový formulář, který je pro všechny daňové poplatníky.
 • Dvoustránkový formulář (zjednodušený), který mohou vyplnit pouze daňoví poplatníci s příjmy ze závislé činnosti.

Oba formuláře naleznete na webu Finanční správy nebo na portálu MOJE daně.

JAK PŘIZNÁNÍ PODAT?

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob můžete podat dvěma způsoby:

 • V tištěné podobě poslat poštou nebo odnést osobně na příslušný finanční úřad.
 • V elektronické podobě na webu MOJE daně. Do portálu se můžete přihlásit například pomocí bankovní identity, datovou schránkou nebo občanským průkazem s čipem.  

KOLIK ZAPLATÍM?

Daňový základ pro rok 2021 je stanovený na 1.701.168 Kč, pokud se do této částky všechny vaše příjmy za rok 2021 vejdou, pak se na vás vztahuje daň ve výši 15 %.

Pokud máte roční příjmy vyšší, než je tento daňový základ, dostáváte se na vyšší sazbu, tedy 23 %.

Základním principem výpočtu daně je sečtení všech příjmů, následně odečtení nezdanitelných položek a slev na dani.

Nezdanitelné položky (daňové odpočty):

 • Dary,
 • Úroky z úvěru na bydlení,
 • Vklady na penzijní spoření nebo přepojištění,
 • Životní pojištění,
 • Apod.

Nárok na daňové odečty je nutné doložit příslušným potvrzením, které se přikládá k daňovému přiznání.

SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ:

Každý daňový poplatník má nárok na slevu na dani, která je ve výši 27.840 Kč. Mezi další slevy patří například:

 • Na manžela / manželku s vlastními příjmy NEPŘESAHUJÍCÍ 68.000 Kč,
 • Na studenta ve výši 4.020 Kč,
 • Na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 2.520 Kč,
 • Na invaliditu třetího stupně ve výši 5.040 Kč,
 • Na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16.140 Kč,
 • Jeden z rodičů si může uplatnit slevu na děti. Na první dítě ve výši 15.204 Kč, na druhé dítě 22.320 Kč a na třetí 27.840 Kč. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, pak je sleva dvojnásobná.

O dalších daních se dozvíte v našem daňovém kalendáři. Více se také dozvíte na našich sociálních sítích: Instagram, Facebook a LinkedIn. Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím poptávkového formuláře nebo e-mailem.