Novela zákona o dovolené – Vše, co potřebujete jako zaměstnanec vědět

Už před rokem, přesněji 01.01.2021 začala být účinná novela zákona o dovolené. I přesto mnoho zaměstnavatelů, a především zaměstnanců o této změně vůbec neví. V tomto článku se dočtete, o co se v novele zákona jedná.

Abychom byli konkrétní, jedná se o novelu zákona č. 262/2006 SB., zákoník práce. Změna tohoto zákona se provedla především z důvodu znevýhodňování zaměstnanců, kteří pracovali kratší pracovní dobu nebo měli pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou. U dřívějšího znění zákona vznikal výrazný rozdíl u dovolené za kalendářní rok, její poměrné části a za odpracované dny.

Nově v ustanovení § 213 zákoníku práce nalezneme pouze dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část. Dovolená za pracovní dny, kdy za každých odpracovaných 21 dnů příslušela zaměstnanci jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok již v novele zákona nenajdeme.

Jednotlivé formy dovolené rozebereme níže:

Dovolená za kalendářní rok: Na tuto dovolenou máte nárok, pokud splníte zároveň tyto podmínky:

  • Váš pracovní poměr trval u stejného zaměstnavatele nepřetržitě 52 týdnů (13 měsíců);
  • Odpracovali jste 52násobek své stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (Pokud je vaše stanovená doba 40 hodiny týdně, tedy 8 hodin denně, pak musíte mít odpracováno 2.080 hodin, což představuje výše zmíněných 13 měsíců výše).

Dovolená čerpaná v hodinách: Toto je novinka, která stanovuje výši vaší dovolené dle odpracované doby.

  • Pokud budete mít vyměřenou dovolenou na 4 týdny, pak máte nárok na 160 hodin. Pokud to bude 5 týdnů tak 200 hodin, a to při použití jednoduchého výpočtu 5 týdnů x 40 hodin týdenní pracovní doby. Pokud byste tedy měli nižší pracovní dobu, kupříkladu 30 hodin, pak máte při výměře 4 týdnů dovolené nárok na 120 hodin.
  • Jaký je rozdíl mezi 4 nebo 5 týdny dovolené? Ze zákona máte nárok na 4 týdny, běžně ale dnes zaměstnavatelé poskytují týden dovolené navíc.
  • Právě dovolená čerpaná v hodinách je spravedlivou novelou zákona, protože lidé, kteří odpracují méně tak mají nárok i na méně dovolené a naopak dříči, kteří odpracují více se pak mohou u moře válet déle.

Dovolená za poměrnou část kalendářního roku: Dovolená pro ty, kteří neodpracovali 52násobek stanovené doby nebo ty, kteří nemají pracovní poměr v minimální délce 52 týdnů. I zde jsou ale pravidla:

  • U zaměstnavatele pracujete nepřetržitě po dobu 4 týdnů;
  • Odpracovali jste nejméně 4násobek stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby.
  • Pokud splníte obě podmínky, máte nárok na 1/52 vaší odpracované doby vynásobenou výměrou dovolené. Jestliže jste odpracovali 4 týdny, pak je to 160 hodin. 1/52 ze 160 hodin je 3,0769 hodin x 4 odpracované týdny dává dohromady 12,3 hodin dovolené. Jinými slovy, pokud jste odpracovali 4 týdny po 8 hodinách, máte nárok na 12 hodin dovolené.

Každý zaměstnanec by měl vědět, na co má právo a novela zákona o dovolené je dle našeho názoru skvělá. Odráží spravedlivé rozdělení dovolených podle toho, kdo jak opravdu pracuje.

Do roku 2021 jsme mohli čerpat pouze dny dovolené, a to například pro zaměstnance, kteří mají pohyblivou pracovní dobu (jeden den pracují 5 hodiny, jiný 10) bylo dosti nepohodlné. Proto čerpání dovolené v hodinách vítáme jako příjemnou změnu.

Zároveň je spravedlivé, že čím více toho odpracujete, tím větší nárok na dovolenou máte, tudíž kolega, který se fláká v práci, se nebudu pak flákat na dovolené stejně jako někdo, kdo se v práci sedře z kůže.

Doufáme, že si vaši nejbližší dovolenou co nejvíce užijete 🙂