Mateřská dovolená – vše, co potřebujete vědět

Pokud jste nastávající maminka nebo tatínek a zároveň jste zaměstnanec, určitě vás zajímají informace o tom, na co máte a nemáte nárok, co za papírování vás čeká a na co se připravit z oblasti administrativy.

Připravili jsme pro vás článek, ve kterém vám shrneme vše, co k této radostné události potřebujete vědět z pohledu zaměstnance.

Nejdříve si pojďme vysvětlit nejčastěji zmiňované pojmy, a to MATEŘSKÁ vs RODIČOVSKÁ dovolená. Jaký je mezi nimi rozdíl a co přesně představují?

Mateřská dovolená

 1. Představuje období dovolené, na které má nárok matka, kterou poskytuje zaměstnavatel, ale pouze v případě, že se účastnila na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou dovolenou. To znamená, že matka musí být v posledních dvou letech zaměstnaná souvisle 9 měsíců a zaměstnavatel za ni po celou tuto dobu odváděl zdravotní a sociální pojištění.
 2. Není nutnost, aby těchto 9 měsíců bylo u jednoho zaměstnavatele, ale je nutné, aby platba pojištění byla souvislá celou dobu – ani jeden den z 9 měsíců jste nebyla nezaměstnaná nebo nahlášená na úřadu práce.
 3. Délka mateřské je 28 týdnů v případě jednoho dítěte, a v případě vícerčat až 37 týdnů.
 4. Začíná běžet NEJDŘÍVE 8 týdnů, ale NEJPOZDĚJI 6 týdnů před plánovaným termínem porodu.
 5. Jste OSVČ? Nevadí, pokud jste si za poslední dva roky platila dobrovolně nemocenské pojištění alespoň 270 dní (9 měsíců), pak i vy máte nárok na mateřskou.
 6. Pokud tedy splňujete podmínky pro čerpání mateřské dovolené, máte pak nárok na peněžitou pomoc v mateřství (o té se dozvíte více níže v článku).

Rodičovská dovolená

 1. Představuje období, které obvykle navazuje na mateřskou dovolenou.
 2. Pokud máte nárok na mateřskou, rodičovská dovolená navazuje po ní. Pokud jste nárok na mateřskou neměli, pak máte na rodičovskou dovolenou nárok ihned po narození dítěte.
 3. Slouží jako náhrada příjmu během tohoto období.
 4. Nárok na rodičovskou dovolenou mají všichni, tedy i ti, kteří nemají nárok na mateřskou. Tatínkové mají tento nárok hned po narození dítěte, stejně tak maminky, které neměli nárok na mateřskou.
 5. S rodičovskou dovolenou získáváte nárok na rodičovský příspěvek, který lze rozdělit až na 4 roky. Částka je jednotná pro všechny rodiče bez rozdílu jejich původního příjmu a je rozdělena právě podle doby čerpání (částka se dělí celkovými měsíci pobírání příspěvku).
 6. Pozor ale na lhůty – příspěvek si můžete rozložit až na 4 roky, ale ochrana zaměstnance (nárok na držení místa ve vašem zaměstnání) trvá pouze 3 let věku narozeného dítěte.
 7. Rodičovskou si mohou mezi sebou rodiče i rozdělit, a mohou na si na ni přivydělávat nebo přímo pracovat, o nárok na příspěvek při výkonu práce nepřijdou.

Mezi další často používané pojmy v souvislosti s finančními příspěvky na dítě patří porodné.

Porodné

 1. Porodné je další možný finanční příspěvek, na který můžete mít nárok, ale musíte splnit několik podmínek.
 2. Mezi podmínky patří především nízký příjem matky nebo otce, ale také fakt, že se jedná o první nebo druhé dítě. Nárok mají také tatínkové prvního nebo druhého dítěte s nízkým příjmem v případě, že matka zemřela a porodné nebylo vyplaceno ji, nebo i další osobě, která převzala dítě do 1 roku do náhradní péče, má nízký příjem a je to první nebo druhé dítě v její rodině (Například babička, která má jedno své dítě a přebrala své vnouče do péče).
 3. Jedná se o jednorázový příspěvek na náklady související s porodem a narozením dítěte.
 4. Co znamená nízký příjem? Příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením dítěte musí být NIŽŠÍ než 2,7násobek životního minima rodiny (do této částky se nezapočítává příspěvek na starší dítě).
 5. Porodné je stanoveno na pěvně danou částku a to 13.000 Kč na první dítě a 10.000 Kč na druhé dítě.
 6. O porodné lze žádat až 1 rok zpětně, ale vždy musí být splněny podmínky k datu narození či převzetí dítěte.
 7. Žádost o porodné můžete podat i on-line

Základní pojmy jsme si vysvětlili, pojďme se podrobně podívat na finanční příspěvky, které souvisí s mateřskou a rodičovskou dovolenou, tedy na Peněžitou pomoc v mateřství a Rodičovský příspěvek.

Peněžitá pomoc v mateřství (finanční příspěvek během mateřské dovolené)

 1. Podmínky získání tohoto příspěvku jsou shrnuty výše v popisu mateřské dovolené. Pokud splňujete podmínky pro nástup na mateřskou dovolenou, pak splňujete podmínky pro PPM a máte na tento příspěvek automaticky nárok.
 2. Žádost o tento příspěvek podává zaměstnankyně před nástupem na čerpání mateřské dovolené u svého zaměstnavatele nebo OSVČ u příslušné OSSZ.
 3. Pro tuto žádost potřebujete formulář „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který vám vydá váš gynekolog. Část A vyplní právě váš lékař, část B vyplníte vy a předáte v práci zpravidla na personální oddělení.
 4. Výše peněžitého příspěvku v mateřství činí 70 % tzv. redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na mateřskou. Orientační výši si můžete vypočítat pomocí kalkulačky MPSV.

Rodičovský příspěvek (finanční příspěvek během rodičovské dovolené)

 1. Právo na rodičovský příspěvek má každý rodič, který pečuje celodenně o nejmladší dítě v rodině, které nedosáhlo věku 4 let.
 2. Výši měsíčního příspěvku si můžete volit sami, a to na základě doby, po kterou se rozhodnete příspěvek čerpat.
 3. Doba může být maximálně 4 roky a výše je pak výpočtem celkové částky vydělené počtem měsíců, po který budete chtít příspěvek čerpat. Tedy například 300.000 Kč / 24 měsíců.
 4. Pokud porodíte jedno dítě, máte nárok na 300.000 Kč, pokud vícerčata pak máte nárok na 450.000 Kč. Dále si můžete výši příspěvku volit podle vyměřovacího základu, podmínky najdete na webu MPSV.
 5. O příspěvek musíte požádat na příslušném úřadu práce. Nezapomeňte vyplnit potřebný formulář, který najdete na webu MPVS kde můžete žádost odeslat rovnou on-line. Dále budete potřebovat svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o denním vyměřovacím základu pro možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku (dokládá pouze rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství od jiného plátce než OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Shrnutí na závěr – co budete tedy potřebovat zařídit?

Před narozením dítěte:

 • Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (obdržíte u svého gynekologa)
 • Žádost o rodičovskou dovolenou (pokud již rodič ví, na jak dlouho bude chtít zůstat doma).

Po narození dítěte:

Doufáme, že jsme vám pomohli se ve světě mateřské administrativy alespoň trochu zorientovat. Pokud byste měli jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat, moc rádi vám pomůžeme! Na závěr vám jako nastávajícím rodičům popřejeme hlavně zdravé miminko, klid a radost.