Pracovní smlouvy a jejich vzory

Pracovní smlouva je ten pomyslný začátek pracovního poměru, na který se každý po absolvování pohovoru a přijímacího zařízení těšíme.

My jsme vám již psali o ukončení pracovního poměru a připravili jsme pro vás vzory výpovědí. Pro veliký úspěch tohoto článku jsme se rozhodli v těchto vzorech pokračovat.

Sice jsme začali od konce, ale nevadí! Může se zdát, že je tento článek určený spíše pro zaměstnavatele, ale nenechte se mýlit! I pro zaměstnance je důležité vyznat se v typech pracovních smluv a mít přehled o tom, jak taková smlouva běžně vypadá. A to bude přesně obsahem – typy pracovních smluv, jejich náležitosti a vzory ke stažení ZDARMA!

Co je pracovní smlouva a co musí obsahovat?

Nejprve si definujeme, co to pracovní smlouva je a jaké má náležitosti. Jedná se o dokument, který se uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem z důvodu uzavření pracovního poměru nebo dohody o provedení práce či činnosti. Tento dokument musí být vytvořen a podepsán vždy před výkonem práce a jeho náležitosti upravuje Zákoník práce v §34.

Mezi základní body, které musí každá pracovní smlouva obsahovat jsou:

 • Druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat;
 • Místo či místa výkonu práce;
 • Den nástupu do práce.

Změnu pracovní smlouvy je vždy potřeba doložit tzv. „Dodatkem k pracovní smlouvě“, který obsahuje popis změny případně její prodloužení. Podepsání takového dodatku je DOBROVOLNÉ, tzn. pokud vám chce zaměstnavatel ve smlouvě něco změnit, a vy s tím nesouhlasíte, není vaše povinnost změnu, tedy dodatek podepsat. 

Jaké typy smluv máme?

Pracovní smlouvy dělíme na tři základní typy:

 • Pracovní smlouva na dobu určitou nebo neurčitou;
 • Dohoda o provedení práce (DPP);
 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Pracovní smlouva na dobu určitou nebo neurčitou

Tento typ smlouvy je nejběžnějším. Setkáte se s ním téměř v každém běžném pracovním poměru a liší se pouze v její době účinnosti, tedy na dobu určitou nebo neurčitou.

Většina z nás se nejprve setká se smlouvou na dobu URČITOU. Proč? Většina zaměstnavatelů si při přijmutí nového zaměstnance chce ponechat „zadní vrátka“ a tak nové posile nabídne smlouvu na určitou dobu, po kterou si ho vyzkouší a proklepne. Technicky jde o velmi jednoduchou věc, a to o uvedení data, do kdy je smlouva platná. Smlouva na dobu určitou se může uzavřít maximálně na 3 roky a může být prodloužena maximálně 2x, to znamená, že na tuto smlouvu můžete pracovat maximálně 9 let. V praxi se setkáte nejčastěji s délkou platnosti jednoho roku, poté většinou přichází přechod na smlouvu na dobu neurčitou, teda pokud je s vámi zaměstnavatel spokojený a samozřejmě i vy s ním. Zásadním bodem této smlouvy je již zmiňovaná doba, to znamená, že po uplynutí doby určité pracovní poměr skončil a zaměstnavatel ani vy nemusíte žádným způsobem požadovat její prodloužení. Prostě k určenému datu skončíte a na shledanou.

Smlouva na dobu NEURČITOU je pravým opakem, který stojí opět na její době trvání. Tato smlouva má dobu trvání na NEURČITO a tím pádem vás nemůže zaměstnavatel jen tak vyhodit a zároveň se ani vy nemůžete jen tak sebrat a odejít. Proto, aby byla tato smlouva ukončena, je potřeba řídit se „pravidly o ukončení pracovního poměru“, což může být hrubé porušení smlouvy obou stran, dohoda apod. Tyto možnosti najdete, v již zmiňovaném článku „Ukončení pracovního poměru – Jakými způsoby může být ukončen pracovní poměr?“. Tato smlouva je obecně považována za nejlepší pro zaměstnance, a jak jsme již zmiňovali, většinou vám ji zaměstnavatel nabídne až po nějakém čase, kdy si vás prověří a má pak jistotu, že jste ten pravý zaměstnanec.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce se považuje za nejjednodušší pracovní smlouvu, která má jistě své výhody ale i nevýhody. Pro zaměstnavatele DPP představuje snazší přijmutí zaměstnance, a i také snazší propuštění. Pro zaměstnance jsou největší výhodou nižší odvody na sociálním a zdravotním pojištění. V praxi se DPP používá nejčastěji pro brigády, zástupy dočasně nepřítomného zaměstnance nebo pro jiné formy přivýdělku. Je nutné ale nezapomenou, že i DPP musí být uzavřena písemnou formou. Nevýhodou u DPP může být brána skutečnost, že u jednoho zaměstnavatele může zaměstnanec odpracovat MAXIMÁLNĚ 300 hodin v jednom kalendářním roce, výše odměny ale není nijak omezena.

DPP a odvody:
 • Pokud na DPP získáte odměnu MĚNŠÍ než 10.000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele, pak NEMUSÍTE platit odvody ze sociálního ani zdravotního pojištění. NEZAPOMEŇTE, ale že zdravotní pojištění je POVINNÉ a musíte si ho tak v tomto případě platit sami.
 • Pokud na DPP získáte odměnu VYŠŠÍ než 10.000 Kč měsíčně, pak za vás zaměstnavatel odvádí zdravotní i sociální pojištění stejně jako při běžné pracovní smlouvě. Platí to i v případě, že máte u jednoho zaměstnavatele více dohod a souhrn všech příjmů je VYŠŠÍ než 10.000 Kč.
DPP a zdanění:
 • Zaměstnavatel strhává běžně zálohu na daň z příjmu ve výši 15 %. Pokud má zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka k dani, pak se záloha snižuje o daňová zvýhodnění (slevy na dani).
 • Po skončení roku si u DPP požádejte u zaměstnavatele o Potvrzení o příjmu a můžete je tak zohlednit v daňovém přiznání.
DPP a dovolená:
 • Na DPP nemáte nárok ani na dovolenou ani na překážky v práci (mateřská, ošetřovné apod.) ať už placené nebo neplacené. Taktéž nemáte nárok na odstupné.
DPP a nemocenská:
 • Zde se vrátíme k pravidlům u DPP a odvodů. Pokud máte měsíční příjem MENŠÍ než 10.000 Kč a zaměstnavatel za vás tak NEODVÁDÍ zdravotní ani sociální pojištění, pak NEMÁTE na nemocenskou nárok. Pokud za vás pojištění zaměstnavatel ODVÁDÍ, pak na nemocenskou nárok MÁTE.
DPP a její zrušení:
 • Ukončit DPP je možné dohodou obou smluvních stran ke konkrétnímu dni nebo výpovědí jedné smluvní strany. V případě výpovědi platí 15denní výpovědní lhůta.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

U DPČ se setkáváme s velmi podobnými parametry jako u DPP. Dohoda o pracovní činnosti se považuje za taktéž nejjednodušší pracovní smlouvu, která má opět své výhody ale i nevýhody. Základním rozdílem od DPP je možnost odpracované doby. DPČ umožňuje rozsah práce na polovinu běžné, tedy MAXIMÁLNĚ 20 hodin týdně.

DPČ a odvody:
 • Pokud na DPČ získáte odměnu MENŠÍ než 4.000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele, pak NEMUSÍTE platit odvody ze sociálního ani zdravotního pojištění. NEZAPOMEŇTE, ale že zdravotní pojištění je POVINNÉ a musíte si ho tak v tomto případě platit sami.
 • Pokud na DPČ získáte odměnu VYŠŠÍ než 4.000 Kč měsíčně, pak za vás zaměstnavatel odvádí zdravotní i sociální pojištění stejně jako při běžné pracovní smlouvě. Platí to i v případě, že máte u jednoho zaměstnavatele více dohod a souhrn všech příjmů je VYŠŠÍ než 4.000 Kč.
DPČ a zdanění:
 • Zaměstnavatel strhává běžně zálohu na daň z příjmu ve výši 15 %. Pokud má zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka k dani, pak se záloha snižuje o daňová zvýhodnění (slevy na dani).
 • Po skončení roku si u DPČ požádejte u zaměstnavatele o Potvrzení o příjmu a můžete je tak zohlednit v daňovém přiznání.
DPČ a dovolená:
 • Na DPČ nemáte nárok ani na dovolenou ani na překážky v práci (mateřská, ošetřovné apod.) ať už placené nebo neplacené. Taktéž nemáte nárok na odstupné.
DPČ a nemocenská:
 • Zde se vrátíme k pravidlům u DPČ a odvodů. Pokud máte měsíční příjem MENŠÍ než 4.000 Kč a zaměstnavatel za vás tak NEODVÁDÍ zdravotní ani sociální pojištění, pak NĚMATÉ na nemocenskou nárok. Pokud za vás pojištění zaměstnavatel ODVÁDÍ, pak na nemocenskou nárok MÁTE.
DPČ a její zrušení:
 • Ukončit DPČ je možné dohodou obou smluvních stran ke konkrétnímu dni nebo výpovědí jedné smluvní strany. V případě výpovědi platí 15denní výpovědní lhůta.

Dohoda o provedení práce (DPP) vs. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Pokud je vaše měsíční odměna nižší než 10.000 Kč, je pro vás výhodnější uzavřít DPP. V případě že odpracujete více než 300 hodin za rok, můžete DPP doplnit ještě o DPČ.

VZORY PRACOVNÍCH SMLUV

Pracovní smlouva na dobu určitou

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

Dohoda o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti