Daňové povinnosti v roce 2024: Zaměstnanec versus podnikatel

Rok 2024 přináší řadu změn v daňových povinnostech, které se dotýkají jak zaměstnanců, tak podnikatelů. V následujícím článku se podíváme na to, jaké povinnosti a odvody čekají obě skupiny, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak tyto povinnosti ovlivní jejich mzdu, plat či zisk. Dále vám poskytneme tipy a rady pro hladké zvládnutí daňové sezóny a uvedeme, na koho se můžete obrátit pro pomoc nebo poradenství.

Rozdíly mezi zaměstnancem a podnikatelem

Zatímco zaměstnanci mají odvody a daňové povinnosti většinou zprostředkované přes zaměstnavatele, podnikatelé si musí své daňové záležitosti řídit sami. To zahrnuje nejenom pravidelné platby záloh na sociální a zdravotní pojištění, ale také roční podání daňového přiznání.

Zaměstnanci mají také výhodu v tom, že si nemusí sami vypočítávat odvody a daně, toto za ně obstarává zaměstnavatel. Na druhou stranu, podnikatelé mají větší flexibilitu v tom, jak si mohou daňovou zátěž optimalizovat, například výběrem vhodného způsobu vedení účetnictví nebo využitím různých daňových výhod.

Podnikatelé navíc musí myslet na další povinnosti, jako je například povinnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci, což zaměstnanci nemusí řešit.

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

Zaměstnanci

Zaměstnanci se v roce 2024 musí připravit na několik klíčových změn:

 • Zrušení některých slev na dani: Například sleva na manžela/ku bude omezena pouze na případy, kdy jeden z manželů pečuje o dítě do 3 let věku.
 • Posun prahu pro vyšší sazbu daně: Progresivní sazba daně 23 % se bude uplatňovat od trojnásobku průměrné mzdy, což v roce 2024 znamená roční příjem 1 582 812 Kč, resp. měsíční příjem 131 901 Kč.
Podnikatelé

Podnikatelé, tedy osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a živnostníci, se potýkají s podobnými změnami jako zaměstnanci:

 • Změny ve slevách na dani: Také podnikatelé přicházejí o některé slevy, které byly dříve dostupné.
 • Vyšší sazba daně: Hranice pro vyšší sazbu daně se snižuje, což znamená, že více podnikatelů bude platit daně sazbou 23%.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění

Zaměstnanci

V roce 2024 se zaměstnanci setkají se znovuzavedením odvodu na nemocenské pojištění ve výši 0,6 % ze mzdy. Tento krok sníží čistou mzdu zaměstnanců, neboť tento odvod byl dříve hrazen pouze zaměstnavatelem.

Podnikatelé

Podnikatelé se musí připravit na navýšení sazby nemocenského pojistného z 2,1 % na 2,7 %. Navíc, minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění OSVČ se postupně zvyšuje, což ovlivní výši záloh, které musí podnikatelé platit.

Příklady vlivu na mzdu/plat nebo zisk

Představme si zaměstnance s měsíčním příjmem 150 000 Kč. Po novém bude z výše přesahující hranici 131 901 Kč platit daně sazbou 23 %. To znamená, že jeho čistá mzda se sníží o více než 1 400 Kč měsíčně kvůli zvýšenému zdanění.

U podnikatele, který si stanoví minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění, dojde po navýšení sazby z 2,1 % na 2,7 % k měsíčnímu nárůstu odvodů o 48 Kč. To při minimálním vyměřovacím základu znamená nárůst z 168 Kč na 216 Kč.

Tipy a rady pro správné plnění daňových povinností

 • Začněte s přípravou daňového přiznání včas.
 • Ujistěte se, že máte všechny potřebné doklady a potvrzení, jako jsou výplatní pásky, potvrzení o zaplacených odvodech nebo účetní výkazy.
 • Využijte elektronické služby Finanční správy pro podání daňového přiznání a sledování odvodů.
 • Obráťte se na odborníky, jako jsou účetní nebo daňoví poradci, pro pomoc s výpočty a daňovou optimalizací.

Na koho se obrátit pro pomoc

 • Daňový poradce vám pomůže s daňovým přiznáním a poradenstvím.
 • Účetní se postará o správné vedení účetnictví a daňových povinností.
 • Finanční úřad poskytne informace o daních a odvodech.
 • Pracovníci daňových informačních center jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy.

Rok 2024 přináší zásadní změny v daňových povinnostech pro obě skupiny. Je důležité, aby jak zaměstnanci, tak podnikatelé byli dobře informováni o těchto změnách a připravili se na ně včas, aby předešli jakýmkoli komplikacím a pokutám. Pro správné plnění daňových povinností je vždy dobré obrátit se na odborníky, jako jsou účetní nebo daňoví poradci, kteří mohou poskytnout nejenom pomoc s výpočty, ale také cenné rady pro daňovou optimalizaci. Využití těchto tipů a rad vám pomůže zvládnout daňové povinnosti v roce 2024 a zajistit, aby vaše mzda nebo zisk byly co nejméně ovlivněny změnami v legislativě.