Důchodová kalkulačka

Vážení čtenáři a návštěvníci webu findmyjob.cz,

téma, které je pro mnohé z nás stejně důležité jako mzda a plat – důchod. Představujeme vám online důchodovou kalkulačku, díky které si můžete snadno a rychle spočítat výši vašeho budoucího důchodu a lépe se tak připravit na období, kdy už nebudete v pracovním procesu.

Zdroj: Peníze.cz – Důchodová kalkulačka – důchodový věk

Důchod představuje důležitou fázi našeho života, kdy po letech práce přichází období odpočinku a zaslouženého klidu.  Zde se dozvíte, co všechno byste měli vědět o důchodech, jak se vypočítávají, kdo na ně má nárok a jaké novinky nás čekají v roce 2024.

Co je to důchod?

Důchod je pravidelný příjem, který je vyplácen osobám, jež dosáhly důchodového věku nebo jsou z jiných důvodů neschopné pracovat. Důchody se dělí na starobní, invalidní a pozůstalostní. Starobní důchod se vyplácí osobám, které dosáhly stanoveného věku a mají potřebnou dobu pojištění. Invalidní důchod pomáhá lidem, kteří kvůli zdravotnímu postižení nemohou pracovat. Pozůstalostní důchody jsou určeny rodinným příslušníkům po zemřelém, který byl v době smrti pojištěn.

Jak se skládá důchod?

Důchod se skládá ze dvou základních částí: základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je fixní částka stanovená zákonem, která se každoročně valorizuje, tj. upravuje podle aktuálního vývoje cen a mezd. Procentní výměra se odvíjí od doby pojištění a výše příjmů, na jejichž základě bylo odváděno pojistné. Výše procentní výměry je tedy individuální.

Kdo má nárok na důchod?

Nárok na důchod má každý, kdo splňuje podmínky stanovené zákonem o důchodovém pojištění. Pro starobní důchod je třeba dosáhnout určitého věku a mít odpracovanou potřebnou dobu. Invalidní důchod je určen osobám, které jsou dlouhodobě nebo trvale neschopné pracovat kvůli zdravotnímu postižení. Pozůstalostní důchod mohou obdržet vdovy, vdovci nebo sirotci po zemřelém, který byl v době úmrtí pojištěn.

Jaké změny nás čekají v roce 2024?

Rok 2024 přináší několik změn v důchodovém systému. Dojde k pravidelné valorizaci důchodů, která zahrnuje zvýšení základní výměry starobního a ostatních důchodů. Dále se mění pravidla pro výpočet valorizace, kdy se bude brát v úvahu inflace pouze podle růstu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců.

Výpočet odchodu do důchodu

Pro výpočet vašeho odchodu do důchodu můžete využít  důchodové kalkulačky, která vám poskytne přehled o tom, kdy budete mít nárok na starobní důchod a jak vysoký by mohl být. Do kalkulačky zadáte své pohlaví, počet dětí, datum narození a další údaje, které ovlivňují výši důchodu.

Důchodová kalkulačka je výborným nástrojem, jak si ujasnit svou budoucí finanční situaci a připravit se na období důchodu. Pomůže vám lépe pochopit, jakým způsobem se důchod vypočítává a co můžete udělat pro jeho zvýšení. Ať už se blížíte k důchodovému věku nebo jste v začátcích své kariéry, je důležité myslet na budoucnost a být informováni o možnostech, které vám důchodový systém nabízí.

Neváhejte využít naši důchodovou kalkulačku a další edukační materiály, které pro vás máme připraveny v sekci E-learning – Pracovněprávní vztahy na webu findmyjob.cz.

Přejeme vám klidné a bezstarostné stáří díky pečlivé přípravě a plánování vašeho důchodu.