Změny DPH v roce 2024

Daň z přidané hodnoty (DPH) je klíčovou součástí daňového systému České republiky, která má významný vliv na ceny zboží a služeb, stejně jako na státní rozpočet. Rok 2024 přináší významné změny v sazbách DPH, které by měly vést k vyšší efektivnosti a transparentnosti systému. V tomto článku si představíme, jaké konkrétní změny nás čekají a jak se na ně připravit.

Kategorie DPH a jejich výše

 • Základní sazba DPH – I v roce 2024 zůstává základní sazba DPH na úrovni 21 %. Tato sazba se uplatňuje na většinu zboží a služeb.
 • Snížená sazba DPH – Významnou změnou je sjednocení dosavadních dvou snížených sazeb DPH na jednu sazbu ve výši 12 %. To znamená zjednodušení systému DPH a zároveň odpověď na potřeby státního rozpočtu.

Co patří do snížené sazby DPH

 • Potraviny (kromě nápojů)
 • Léky a farmaceutické výrobky
 • Zdravotnické prostředky
 • Stavební práce
 • Vodné a stočné
 • Teplo
 • Pravidelná a příležitostná hromadná autobusová doprava osob
 • Ubytovací služby
 • Stravovací služby
 • Vstupenky do kulturních a sportovních zařízení
 • Časopisy a noviny
 • Dětské sedačky do automobilů
 • Pohřební služby

Přehled změn 2023 vs 2024

Snížená sazba DPH 12 % od roku 2024

 • Dodání potravin: Snížení sazby DPH z 15 % na 12 %
 • Ubytovací služby: Změna sazby DPH z 10 % na 12 %
 • Pravidelná doprava cestujících: Snížení sazby DPH z 15 % na 12 %

Zvýšení DPH z 10 % na 21 %

 • Točené pivo: Zvýšení sazby DPH z 10 % na 21 %
 • Úklidové práce v domácnostech: Zvýšení sazby DPH z 10 % na 21 %
 • Opravy obuvi, kožených výrobků a kol: Zvýšení sazby DPH z 10 % na 21 %
 • Kadeřnické a holičské služby a sauny: Zvýšení sazby DPH z 10 % na 21 %
 • Půjčování nebo nájem knih a tiskovin: Zvýšení sazby DPH z 10 % na 21 %

Zvýšení DPH z 15 % na 21 %

 • Nápoje: Zvýšení sazby DPH z 15 % na 21 %
 • Sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu: Zvýšení sazby DPH z 15 % na 21 %
 • Služby autorů a výkonných umělců: Zvýšení sazby DPH z 15 % na 21 %
 • Řezané květiny: Zvýšení sazby DPH z 15 % na 21 %
 • Palivové dřevo: Zvýšení sazby DPH z 15 % na 21 %

Nulová sazba DPH

 • Knihy: Změna sazby DPH z 10 % na osvobození od DPH

Jak se připravit na změny

Podnikatelé by měli aktualizovat své účetní systémy a ceníky tak, aby odrážely nové sazby DPH. Je důležité také informovat zákazníky o těchto změnách, zejména pokud dojde ke změně cen. Doporučuje se také sledovat další legislativní změny a využívat odborného poradenství v oblasti daní, aby byly dodrženy všechny povinnosti a bylo využito možných daňových úlev.

Změny v DPH v roce 2024 přinášejí jak výzvy, tak i příležitosti. Důležité je být informován a připraven na nové sazby, které mohou ovlivnit jak náklady, tak ceny pro koncové zákazníky.