OSVČ & Daňové přiznání

V blížících se týdnech, jako již tradičně, nastává klíčový čas pro odevzdání daňových přiznání. Nabízíme vám zkrácený přehled z účetní perspektivy s nezbytnými informacemi: termíny odevzdání, na co si dát pozor a kde hledat odpovídající formuláře.

Jak začít s odevzdáním daňového přiznání? Doporučujeme se podívat na daňové přiznání z minulého roku (2022) a kontrolní výpisy pro OSSZ a ZP, abyste si připomenuli, co všechno jste tam měli zapsáno a usnadnili si tak přípravu materiálů pro tento rok (2023). Pokud spolupracujete s novým účetním, ukázat mu minulo roční daňové přiznání může ušetřit čas na dotazy týkající se vyplňování formulářů.

Co přiložit k daňovému přiznání

K odevzdání daňového přiznání je nutné přiložit sumu příjmů/platby, které jste v roce 2023 obdrželi na bankovní účet nebo v hotovosti.

Dále je možné uvést buď skutečné náklady nebo náklady vypočítané procentním podílem z příjmů, které se vztahují k vaší činnosti. Paušální náklady se často ukazují jako výhodnější pro osoby poskytující například služby s minimálními výdaji. Provozovatelé e-shopů někdy zjistí, že jejich skutečné náklady přesahují 60 %, v takovém případě se více vyplatí deklarovat skutečné výdaje. Možnost změnit způsob účtování nákladů, včetně přechodu na paušální daň (kdy není nutné daňové přiznání podávat), je dostupná každý rok. Je však potřeba dodržet postup stanovený zákonem o daních z příjmů. Upozorňujeme, že vést daňovou evidenci může podnikatel na vlastní pěst, ale většinou je vhodnější využít služeb účetního, který má zkušenosti například se změnou v uplatňování nákladů a zajistí vše potřebné.

Pokud jste v roce 2023 pracovali jako zaměstnanec, měli byste mít připraveno potvrzení o zdanitelných příjmech vydané zaměstnavatelem.

Pokud pronajímáte majetek, je třeba shromáždit informace o příjmech a výdajích. V případě, že to přináší výhody, lze uplatnit paušální výdaje ve výši 30 %.

Nezapomeňte také doložit příjmy z kapitálového majetku.

Upravitelný základ daně lze snížit o položky, které nejsou zdanitelné, pokud splňujete příslušné podmínky, předložením následujících dokladů:

 • Platíte příspěvky na doplňkové penzijní spoření
 • Platíte příspěvky na životní pojištění
 • Platíte úroky z hypotéky či úvěru
 • Poskytujete dary na charitativní účely
 • Poskytujete darování krve
 • Platíte příspěvky odborové organizaci
 • Doložíte úhradu za zkoušku potvrzující výsledky dalšího vzdělávání

Dále je možné snížit vypočtenou daň daňovými slevami, které je třeba doložit buď potvrzením nebo čestným prohlášením:

 • Daňová sleva na manželku/manžela, pokud její/jeho příjmy v roce 2023 nepřekročily 68 tis. Kč (čestné prohlášení)
 • Daňová sleva na studenta (potvrzení)
 • Daňové slevy na invaliditu (potvrzení)
 • Sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (potvrzení)
 • Daňová sleva/bonus na děti (kopie rodných listů a čestné prohlášení, případně potvrzení zaměstnavatele, že slevy neuplatňuje druhý z rodičů)

Pokud jste v roce 2023 byli povinni platit zálohy na daň z příjmů, tj. vaše daňová povinnost za předchozí období překročila 30 000 Kč (další informace naleznete v zákoně 586/1992 Sb. o daních z příjmů), nezapomeňte je zahrnout do daňového přiznání.

Přehledy o zálohách

Pro řádné zpracování výkazů pro OSSZ a ZP, jež je třeba odevzdat nejpozději měsíc po odevzdání daňového přiznání, je vyžadováno i osvědčení o úhradě záloh od každé z těchto organizací, přičemž při vypisování je důležité zohlednit, zda jste činnost prováděli jako primární nebo sekundární.

Česká správa sociálního zabezpečení již nezasílá osvědčení o úhradě záloh automaticky, tudíž je potřeba si jej stáhnout prostřednictvím ePortálu. Zdravotní pojišťovny distribuují tyto výkazy přímo do firemních datových schránek.

Jak získat výkaz o úhradě předplatných z ČSSZ?

Při přístupu na ePortál ČSSZ, například skrze ověření totožnosti bankovní identitou, vyhledejte dokument „Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ“ a klikněte na „Spustit“. Následně je nutné specifikovat časové rozmezí, v tomto případě rok 2023, a stisknout „Náhled pro tisk„. Výkaz pak můžete vytisknout nebo uložit.

Výše záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

Nezapomeňte, že jako každý rok, i v tomto se minimální zálohy pro OSVČ na zdravotním a sociálním pojištění, zvyšují.

Minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2024 vychází na 3 852 Kč (nově vzniklé OSVČ platí zálohu 3 210 Kč), na zdravotní pojištění na 2 968 Kč a u nemocenského pojištění je to 216 Kč měsíčně

U zdravotního pojištění a nově i sociálního pojištění musí být v případě plateb minimálních záloh, záloha zaplacena již za měsíc leden 2024, tj. do 8. 2. 2024. Nezapomeňte si změnit příkaz ve své bance! Zapomenout znamená penále… 

A platbu na nemocenské si taky zvedněte. V nižší výši, než je nově stanovené minimum, znamená zánik účasti na nemocenském pojištění.

Pokud platíte více, než minimální zálohy, příkazy si upravíte až po podání přehledů.

Jak můžu podat přehled o příjmech a výdajích OSSZ?

Prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete ve formátu .xml přímo příslušné OSSZ/ČSSZ, jestliže vlastníte uznávaný elektronický podpis, nebo prostřednictvím datové schránky, jste-li jejím držitelem.

Přehled v čitelném formátu (např. .pdf) je možné doručit i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže vlastníte elektronický podpis anebo jste držitelem datové schránky.

Můžete také vyplnit v počítači interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknout a doručit na příslušnou OSSZ.

Nebo vyplnit papírový tiskopis příslušné OSSZ, který je na pracovištích k dispozici.

A jak podat přehled zdravotní pojišťovně?

Každá pojišťovna má svůj vlastní formulář, takže si najděte webové stránky vaší pojišťovny a v sekci pro plátce najděte formulář Přehled OSVČ za rok 2023, stáhněte do počítače. Pak vám půjde otevřít a vyplnit. 

Podává se ve formátu .pdf prostřednictvím datové schránky, doručením vytištěného tiskopisu osobně na pobočku nebo jej (pokud má pojišťovna svůj eportál/aplikaci) podáte přes něj.

Jak je to letos s termíny pro podání daňového přiznání za rok 2023 a jak ho podat?

Podnikatelé podávají elektronicky do 2. 5. 2024. Pozdější podání (do 1. 7. 2024) pak je možné už jen daňovým poradcem.

Daňové přiznání on-line

Jako OSVČ vám vzniká povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky. Přiznání můžete podat například prostřednictvím online formuláře Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2021 včetně, který obsahuje vysvětlivky k jednotlivým řádkům, umožňuje před odesláním formulář zkontrolovat, stáhnout si .pdf verzi a uložit si data rozpracovaného souboru ve formátu .xml

Pokud nechcete podání učinit přes DS schránku, můžete tak učinit prostřednictvím Daňové identifikační schránky.