Výpověď! A co dál?

Když čelíte situaci výpovědi z práce, je klíčové zachovat klid a systematicky postupovat podle následujících kroků, abyste si zabezpečili finanční podporu a co nejrychleji našli nové zaměstnání.

 1. Pochopení druhů výpovědi

Výpověď může být udělena z několika důvodů a různými způsoby, včetně:

 • Vzájemnou dohodou: Pracovní poměr končí na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
 • Výpovědí: Zaměstnavatel nebo zaměstnanec rozhodne ukončit pracovní poměr. Zaměstnavatel musí výpověď odůvodnit jedním z důvodů stanovených v zákoníku práce.
 • Okamžitém zrušením: Pracovní poměr končí ihned z vážných důvodů, jako je například trestný čin.
 • Na konci smlouvy na dobu určitou: Pracovní poměr automaticky končí s vypršením doby, na kterou byl uzavřen.
 1. Práva a povinnosti

Pokud s výpovědí nesouhlasíte nebo máte pocit, že byla neoprávněná, máte právo se proti ní odvolat. Můžete kontaktovat právního zástupce, odbory nebo inspektorát práce pro radu a potenciální zastupování.

 1. Registrace na úřadu práce

Jak na to:

 • Kde se zaregistrovat: Zaregistrujte se na svém místním Úřadu práce ČR jakožto osoba hledající zaměstnání.
 • Kdy se zaregistrovat: Učiňte tak co nejdříve po obdržení výpovědi.
 • Co s sebou: Připravte si všechny potřebné dokumenty – kopii výpovědi, životopis a doklady prokazující vaši dosavadní pracovní historii.

Článek „Úřad práce – jak se přihlásit a co můžete očekávat?

 1. Výše a délka podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se v České republice poskytuje podle průměrného výdělku za poslední čtvrtletí před ztrátou zaměstnání. Záleží na vaší předchozí pracovní historii a době, po kterou jste byli zaměstnáni.

 • Výše podpory: První dva měsíce činí 65% z vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku, další dva měsíce 50% a zbytek podpůrné doby 45%.
 • Délka podpory: Délka, po kterou můžete čerpat podporu, se pohybuje od 5 do 11 měsíců, v závislosti na vašem věku a délce předchozího zaměstnání. Osoby do 50 let mají nárok na 5 měsíců podpory, osoby ve věku 50 až 55 let na 8 měsíců a osoby starší 55 let na 11 měsíců.
 1. Co dělat během hledání nové práce
 • Aktivní účast na pohovorech: Úřad práce vám může nabídnout různá školení, kurzy a příležitosti pro zvýšení vašich šancí na trhu práce.
 • Vzdělávání: Zvažte možnost dalšího vzdělávání nebo rekvalifikace, které by vám mohlo zvýšit šance najít novou práci.
 1. Uchovávání důležitých dokumentů

Je důležité si uchovat veškerou dokumentaci související s vaším pracovním poměrem, včetně kopie výpovědi a jakékoli další dokumentace týkající se vaší registrace na úřadu práce nebo hledání práce.

I když může být ztráta zaměstnání stresující, s pravými informacemi a aktivním přístupem můžete toto období zvládnout a otevřít si dveře k novým profesním příležitostem. Nezapomeňte využívat veškeré podpory a služby nabízené úřadem práce a neváhejte hledat další pomoc, pokud ji potřebujete.