Mluvíte „personalisticky“?

Známe to každý, někde v éteru slyšíme slovo, které zní často povědomě, ale vlastně vůbec nevíme, co znamená? Projíždíte si nabídky práce a najdete v nich slova, která neznáte? Nebojte, my vás v tom nenecháme!

Pomůžeme vám se zorientovat v pojmech, které se v HR často objevují a které personalisté často používají, abyste nebyli příště zaskočení. Mnoho pojmů je převzatých z angličtiny, nejznámější příkladem je „HR“ neboli „Human Resources“ což v češtině znamená personalistika a je dnes takto označováno nejčastěji oddělení, kam si jdete pro výplatní pásku nebo nesete neschopenku.

Pojďme si tedy vysvětlit ty nejčastější pojmy! A pojedeme hezky podle abecedy 🙂

Áčko – pojem, kterým váš nadřízený označí vaši neúčast na pracovišti.

Age management – představuje styl řízení firmy, kde se nehledí na Váš věk, to znamená, že i mladý člověk, který má potenciál má stejné možnosti a šance uspět nebo povýšit jako starší člověk, u kterého se běžně předpokládají větší zkušenosti.

Assessment centrum – tento pojem jste jistě zaregistrovali v některé z nabídek práce, je to forma výběrového řízení, ve které se používají různé modelové situace ve skupinách a hodnotí se v nich schopnosti kandidátů, potřebné ke zvládnutí pozice.

Benefity – pojem, který většina z nás zná, a vykouzlí nám úsměv na tváři. Avšak pro ty méně zkušené, jde o výhody, které zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci, například stravenky, zvýhodněný telefonní tarif nebo volno nad rámec dovolené apod.

CV – taktéž celkem známý, a hlavně často používaný. Z latiny jde o „běh života“ tedy životopis, kterým popisujeme naše zkušenosti, dovednosti a znalosti.

E-learning – obecně vzdělávání pomocí PC, tabletu, mobilu a jiné výpočetní techniky.

Empowerment – v překladu z angličtiny zmocnění nebo posílení, představuje styl řízení lidí, kde je kladen důraz na posilování zodpovědnosti, samostatnosti a schopnosti rozhodovat.

Engagement – opět styl řízení lidí, který se zaměřuje na vnímání zaměstnanců svého zaměstnavatele pozitivně a na jejich větší obsazování a zasvěcování do dění ve firmě. Jinými slovy se společnost snaží, abyste věděli, co dělá, jak to dělá a cítili se součástí společnosti jako celku v pozitivním kontextu.

Feedback – pojem známý taktéž velmi ze sociálních sítí, který představuje zpětnou vazbu neboli vyjádření vašeho názoru.

Headhunting – takové trochu nekalé jednání firem, kdy dochází k „lovení hlav“ (překlad z angličtiny), tedy o přetahování potřebných zaměstnanců z jiných firem.

Home Office – tento pojem se velmi proslavil v době pandemie a představuje práci z domova. Dříve se v evropských zemích využíval velmi málo, avšak zmíněná pandemie naučila firmy, pro které byl home office sprosté slovo, využívat tento způsob práce na plno.

Koučink – metoda, která pomocí vedoucího nebo trenéra vede člověka k dosažení jeho cílů.

Leadership – je pojem pro označování vedení týmu nebo schopnostech a nauce o vedení týmu lidí.

Mentoring – je metoda vzdělávání zaměstnanců na pracovišti, kdy zkušený pracovník má za úkol mentorovat – učit a vést méně zkušeného pracovníka.

Mindfulness – velmi moderní pojem, který označuje schopnost soustřední na přítomný okamžik a přijetí věcí, tak jak jsou. Jinými slovy vzít věci tak jak jsou a nezbláznit se z toho.

Onboarding – pojem trochu připomínající letiště, ale v oblasti personalistiky jde o adaptační – nastupující proces nového zaměstnance. Tedy o jeho začlenění do společnosti.

Outsorcing – představuje vyhledávání zaměstnanců pomocí externích zdrojů, tedy například pomocí personální agentury nebo inzerce práce na webových portálech apod.

Recruiting – pojem označující obecně výběr zaměstnanců.

Skills – členíme je na hard a soft a jde o dovednosti člověka. Soft skills jsou většinou vrozené vlastnosti člověka jako komunikace, plánování, vnímání apod, zatímco hard skills jsou naučené a většinou měřitelné dovednosti jako je například znalost PC nebo jazyka apod.

Talent management – metoda řízení lidí, která se zaměřuje na udržování, a hlavně rozšiřování dovedností zaměstnanců, tedy o různá školení apod., kdy je na toto rozšiřování a rozvíjení dovedností směřováno celkové fungování firmy.

Teambuilding – to jsou vlastně veškeré společné týmové aktivity, které se většinou konají mimo firmu ve volném čase zaměstnanců. Tedy oslavy, sportovní akce apod.

Work – life balance – pojem, který označuje jakýsi balance mezi pracovním a osobním životem. Jde o rovnováhu mezi těmito světy a pomáhají tomu například i home office nebo zkrácené úvazky.

To byl stručný výčet nejpoužívanějších pojmů v HR s jejich vysvětlením. Nenašli jste pojem, kterému nerozumíte? Napište nám, my vám rádi poradíme a pomůžeme!