Dotace na ochranné známky, průmyslové vzory a audit duševního vlastnictví 2022

Od ledna 2022 lze opět získat dotaci až ve výši 1500 EUR z evropského programu Ideas powered for business SME FUND. 

Dotace se vztahují na:

 • ochranné známky (EU, členských států EU a mezinárodní), 
 • průmyslové vzory (EU, členských států EU a mezinárodní) a 
 • audit duševního vlastnictví (tzv. IP scan).

SHRNUTÍ PODMÍNEK DOTACE

 • žadatel musí být malý či střední podnik z EU
 • dotace činí 75 % ze správního poplatku za ochrannou známku
 • dotace činí 75 % ze správního poplatku za průmyslový vzor
 • dotace činí 50 % ze správního poplatku na mezinárodní ochranné známky
 • dotace činí 50 % ze správního poplatku na mezinárodní průmyslové vzory 
 • dotace činí 90 % na audit duševního vlastnictví  
 • maximální výše dotace na žadatele činí 1500 EUR 
 • žádost o dotaci lze podat od 10. 1. 2022
 • dotace vyřizuje Jan Brauner klientům zdarma

Žadatel může žádat o dotaci na více správních poplatků (např. dvě ochranné známky, ochrannou známku a průmyslový vzor apod.) a též na audit duševního vlastnictví. Limitem je pouze maximální výše dotace ve výši 1500 EUR na žadatele. Pokud tedy žadatel využije dotaci na audit (jednotná cena 900 EUR, z čehož 810 EUR je dotace), může žádat o dotaci na správní poplatky ve výši 690 EUR.

Čím dříve se žádost o dotaci podá, tím je vyšší šance, že na žadatele zbydou alokované prostředky.

DOTACE NA OCHRANNÉ ZNÁMKY

Dotace činí 75 % ze správního poplatku za podání přihlášky ochranné známky. Na ochrannou známku ČR můžete získat 3.750 Kč (základní správní poplatek činí 5.000 Kč) a na ochrannou známku EU můžete získat 637,50 EUR (základní správní poplatek činí 850 EUR).

Nově je možné žádat o dotaci i na mezinárodní ochranné známky. Dotace v tomto případě činí 50 % správního poplatku.   

DOTACE NA PRŮMYSLOVÉ VZORY

Dotace činí 75 % ze správního poplatku za podání přihlášky průmyslového vzoru. 

Nově je možné žádat o dotaci i na mezinárodní průmyslové vzory. Dotace v tomto případě činí 50 % správního poplatku.

DOTACE NA AUDIT DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (IP SCAN)

Dotaci lze získat i na odborný audit v oblasti duševního vlastnictví, který poskytují akreditovaní specialisté v oblasti duševního vlastnictví, mezi které pan Brauner patří (v ČR akreditaci uděluje Úřad průmyslového vlastnictví).  

Audit vám pomůže si udělat jasno, zda požádat o registraci nějakého práva duševního vlastnictví, jak spravovat portfolio práv duševního vlastnictví vašeho podniku a jak naplánovat strategii do budoucna. Cílem je identifikovat, ochránit a využívat vaše práva duševního vlastnictví. 

Výstupem auditu je auditní zpráva obsahující těchto pět kapitol

 1. Určení obchodního modelu podniku a strategie společnosti 
 2. Identifikace a analýza stávajícího duševního vlastnictví, analýza potenciálu duševního vlastnictví 
 3. Používání vyhledávání v oblasti duševního vlastnictví 
 4. Správa duševního vlastnictví 
 5. Shrnutí a celková doporučení 

Cena auditu je v ČR jednotně stanovena na 900 EUR, z čehož 810 EUR získáte na dotaci.

ZÁVĚR

O dotace mohou letos žádat i ty podniky, které využily dotace v roce 2021. 

Stejně jako minulý rok dotace vyřizuje pan Brauner zdarma

Budete-li mít k dotacím nějaké otázky, neváhejte napsat či zavolat panu Mgr. Jan Brauner, LL.M., advokát.

Autorem tohoto článku je:

Mgr. Jan Brauner, LL.M., advokát.

web: www.janbrauner.cz

tel: +420 736 203 175

e-mail: brauner@inpartners.cz