Úmrtí zaměstnance – jak postupovat a na co máte nárok?

Úmrtí zaměstnance, tedy především někoho blízkého je velmi nepříjemná, nežádoucí a stresující situace. I přes veškerý smutek je ale třeba vědět, jak v takovém případě postupovat a na co mají pozůstalí nárok. Protože ve FMJ chceme našim čtenářům pomáhat a radit nejen v oblasti pracovněprávních vztahů, rozhodli jsme se i toto nepříjemné téma rozebrat a poradit vám, co dělat.

V případě úmrtí člověka, který je zaměstnaný dochází k přirozenému ukončení pracovního poměru, a tak zůstávají nevyřízené pohledávky. Mezi ty patří nevyplacená mzda, náhrady mzdy nebo nemocenská, na kterou mají pozůstalí nárok. To platí i v případě, že se jedná o dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Nevyplacená mzda? Ano, ve většině případů zaměstnavatel nestihne za odvedenou práci mzdu vyplatit, proto vzniká nárok na zaplacení odpracovaných dnů. Pozor ale na to, že po zaměstnanci můžou zůstat i dluhy.

Na jakou výši nevyplacené mzdy mají pozůstalí nárok?

Pozůstalí mohou dostat nevyplacenou mzdu maximálně do výše 3měsíčních platů. S tím je spojený mýtus o odstupném, kdy si mnoho lidí myslí, že po smrti zaměstnance mají nárok na odstupné ve výši 3 platů, což ve skutečnosti není pravda. 3 platy jsou maximum, které můžete dostat, rozhodující je ale kolik peněz zaměstnanec u zaměstnavatele skutečně měl. V praxi to znamená, že pokud měl zaměstnanec běžný pracovní poměr, kde mu byla mzda vyplácena pravidelně každý měsíc, dostanete pravděpodobně jen jeden plat, a to v závislosti na odpracovaných dnech konkrétního měsíce.

Skončením pracovněprávního vztahu také zanikají veškerá nepeněžitá práva zaměstnance i zaměstnavatele. Peněžitá práva ale nezanikají, a to nemusí být jen nevyplacená mzda ale například také třeba náhrady mzdy za pracovní neschopnost. Tyto práva přecházejí postupně na zaměstnancova manžela, manželku, děti a rodiče, pokud s ním žili v době smrti ve společné domácnosti. Pokud takové osoby nejsou, peníze se stávají předmětem dědictví.

Jinak zůstávají mimo dědické řízení, a tak na ně můžou dosáhnout i ti, kdo by v dědickém řízení nedostali nic, tedy například vyděděné děti, závětí opomenutá manželka a podobně – nebo se o další dědictví budou muset dělit s dalšími lidmi, kterým zemřelý třeba odkázal část pozůstalosti závětí.

Kdy je možné peněžitá práva vyplatit?

Peněžitá práva je možné oprávněné osobě vyplatit kdykoli po smrti zaměstnance, a to BEZ ohledu na dědické řízení, právě proto, že nejsou předmětem dědického práva. Pokud tedy nedojde k situaci popsané výše. Zaměstnavatel by s vyplacením neměl otálet.

Co když je dluh zaměstnavatele vyšší než 3 platy?

Pak všechny další peníze, které zaměstnavatel dluží přechází do dědického řízení. Nepřijdete o ně, ale nedostanete je okamžitě. Okamžitě dostanete maximálně tři platy a všechny další obdržíte až v dědickém řízení a rozdělení těchto finančních prostředků již podléhá zákonům o dědictví.

Jak je to s nemocenskou?

Pokud má zaměstnanec po jeho smrti dosud nevyplacené dávky z nemocenského pojištění, pak i na tyto dávky mají jeho pozůstalí nárok. Musí o ně požádat sociální správu zabezpečení a nárok na ně přechází stejně jako v případě nevyplacené mzdy, tedy nejprve na manžela, manželku, děti nebo rodiče, kteří žili ve společné domácnosti. Pokud zemřelý nestihl nárok na výplatu dávek uplatnit, zmíněné osoby tento nárok mohou uplatnit za něj a žádat tak o výplatu dávek. Stejně jaké výše platí, že pokud tyto osoby neexistují, spadá vyplacení nemocenské do dědického řízení.

Obecně platí, že v těchto případech stačí zaměstnavatele nebo správu sociálního zabezpečení kontaktovat telefonicky, emailem nebo zajít osobně, vysvětlit situaci a požádat o vyplacení. Samozřejmě budete muset prokázat, že zaměstnanec opravdu zemřel, ale k tomu postačí úmrtní list či parte.

Upřímně doufáme, že tento článek právě čtete pouze ze zajímavosti, nikoli nutnosti. V případě, že jste se ale dostali do této smutné situace, přejeme vám mnoho sil a doufáme, že jsme vám alespoň maličko pomohli zorientovat se, co je potřeba a na co máte nárok. Doufáme, že se brzy virtuálně potkáme u radostnějších témat.