Změna sídla u společnosti s ručením omezeným

Tak jako nastávají změny v běžném životě, stane se, že jsou potřeba i změny v business světě. Jedna z typických změn je změna sídla společnosti, a protože jsme tu od toho, abychom vám radili, přinášíme vám nový článek právě k tomuto tématu.

Pokud se rozhodnete své sídlo změnit ať už z osobních důvodů (často si nejdříve podnikatelé volí jako sídlo své místo bydliště a až po rozjetí businessu si hledají kancelář) nebo protože máte nové prostory či měníte město svého působení, není to nic složitého. Primárně jde o sběr potřebných dokumentů, které pak jednoduše pošlete nebo donesete na příslušný městský soud.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

 • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla:
  • Jedná se o doklad, který vám poskytne přímo majitel nemovitosti. Postačí běžná podoba typu čestného prohlášení. Vzor takového souhlasu. Nezapomeňte ale, že podpis majitele musí být úředně ověřený.
 • Výpis z katastru nemovitostí:
  • Doplňkem souhlasu vlastníka je také výpis z katastru jako potvrzení, že daná nemovitost opravdu patří podepisované fyzické nebo právnické osobě.
 • Formulář „Návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku“:
  • Tento formulář si můžete vyplnit online prostřednictvím Veřejného rejstříku a Sbírky listin. Nezapomeňte, že navrhovatelem je obchodní společnost (ne jednatel) a že musí být zapsána celá adresa nového sídla, nejen město, jak tomu může být v zakladatelské listině.
 • Souhlas společníků:
  • Pokud je více společníků, kteří nemohou dle zakladatelské listiny jednat samostatně, budete potřebovat jejich souhlas. Jedná se o rozhodnutí společníků nebo zápis z valné hromady.
 • Notářský zápis o návrhu změny:
  • Zde je potřeba nejdříve si uvědomit, co máte uvedené v zakladatelské listině. Pokud máte jako sídlo podnikání uvedené pouze město, například Praha a měníte sídlo v rámci Prahy (nestěhujete se do Brna), pak nemusíte notářský zápis řešit. Pokud by ale bylo v listině uvedená přesná adresa, nebo jiné město, než kam se chystáte zmizet, je potřeba zajít k notáři a požádat o notářský zápis o této změně.

Pokud posbíráte všechny tyto podklady, už vám nic nebrání v tom návrh podat. Vždy se bude jednat o příslušný rejstříkový soud. Forma podání je jen na vás, nejjednodušší je zaslat návrh prostřednictvím datové schránky, další možností je pošta nebo osobní podání.

Poté co návrh zašlete, do pár dnů vám přijde výzva k uhrazení kolku. Opět máte dvě možnosti, pokud jste návrh zasílali datovou schránkou nebo poštou, nejjednodušší je zaslat částku 2.000 Kč na účet uvedený ve výzvě. Pokud jste návrh odnesli osobně, můžete rovnou zakoupit kolek v hodnotě 2.000 Kč a podat ho společně s podklady a návrhem.

Soud je povinen učinit rozhodnutí o změně sídla nejpozději do 5 dnů od splnění všech požadavků, tedy od podání návrhu, podkladů a uhrazení kolku.

Nezapomeňte, že po rozhodnutí ještě úřední starosti nekončí. Je nutné, abyste do 15 dnů informovali další úřady. Budete muset doložit:

 • Změnový list na živnostenském úřadě;
 • Výpis z OR na finanční úřad;
 • Nahlášení změny do 8 dnů na sociální a zdravotní pojišťovnu, pokud máte zaměstnance.

Pokud chcete změnit sídlo u jiné obchodní společnosti než u s.r.o., postup bude obdobný, ale rozdílné mohou být podklady, které bude rejstříkový soud požadovat. Vše si ověříte přímo na jejich webu, kde naleznete i online formulář k vyplnění.

Doufáme, že vám tento článek pomohl se zorientovat na poli úředních záležitostí a připravili jsme pro vás ještě takové doplňující PDF „Změna sídla – krok za krokem“ pro lepší orientaci.