Důchodová reforma 2024: Vláda schválila 12 klíčových změn

Nedávno jsme vás informovali o připravovaných změnách důchodového systému v rámci reformy pro rok 2024. Nyní můžeme potvrdit, že vláda tyto změny oficiálně schválila. Pojďme se podrobně podívat na 12 klíčových opatření, která mají za cíl zajistit dlouhodobou udržitelnost penzí v České republice.

 1. Automatické zvyšování důchodového věku

Důchodový věk se bude pravidelně zvyšovat v závislosti na prodlužování průměrné doby dožití, a to tempem 1 měsíc za každý rok života navíc. Horní hranice důchodového věku bude stanovena na 68 let.

Příklad: Pokud je Janě nyní 40 let a průměrná doba dožití se zvýší o 2 roky, půjde do důchodu v 66 letech a 8 měsících.

 1. Předčasný důchod pro náročné profese

Zaměstnanci ve vybraných náročných profesích, jako jsou horníci, záchranáři či pracovníci v těžkém strojírenství, získají možnost odejít do předčasného důchodu až o 5 let dříve bez krácení penze. Zaměstnavatelé za ně budou odvádět vyšší pojistné.

Příklad: Horník Petr s důchodovým věkem 66 let, který odpracoval v oboru 35 let, bude moci čerpat předčasný důchod již od 61 let bez krácení.

 1. Pomalejší valorizace důchodů

Valorizace důchodů se nově naváže na růst cen a třetinu růstu reálných mezd. Dosavadní model počítal s růstem cen a polovinou růstu reálných mezd. Tato úprava zpomalí tempo zvyšování vyplácených penzí.

Příklad: Při inflaci 5 % a růstu reálných mezd o 6 % dojde ke zvýšení penzí o 7 % (5 % inflace + 2 % třetina růstu reálných mezd).

 1. Úpravy předčasných důchodů

Za každých započatých 90 dnů předčasného odchodu do penze se procentní výměra důchodu sníží o 1,5 % výpočtového základu (oproti současným 0,9 %). Předčasný důchod bude možné pobírat maximálně 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Příklad: Pokud Alena odejde do předčasného důchodu o 2 roky dříve, její důchod se trvale zkrátí o 12 % výpočtového základu.

 1. Zvýhodnění výchovy dětí

Za každé vychované dítě se procentní výměra důchodu zvýší o 1,5 % výpočtového základu (nyní 1,5 % celkem za max. 3 děti). Nárok bude mít vždy pouze jeden z rodičů.

Příklad: Pokud Anna vychovala 2 děti, její procentní výměra důchodu vzroste o 3 % výpočtového základu.

 1. Minimální starobní důchod

Minimální starobní důchod dosáhne 20 % průměrné mzdy v ČR. Nárok na něj budou mít lidé se získanou dobou pojištění alespoň 35 let, kteří dosáhli důchodového věku.

Příklad: Při průměrné mzdě 40 000 Kč činí minimální důchod 8 000 Kč měsíčně.

 1. Vyšší odvody pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné budou na důchodové pojištění odvádět více. Vyměřovací základ se zvýší z 50 % na 55 % příjmů po odečtení výdajů a bude odpovídat minimálně výši minimální mzdy.

Příklad: OSVČ s ročním ziskem 500 000 Kč bude mít nový vyměřovací základ 275 000 Kč (55 % ze zisku). Z něj odvede na důchodové pojištění 29,2 %, tedy 80 300 Kč ročně.

 1. Nultý pilíř pro nízkopříjmové skupiny

Vznikne nultý pilíř důchodového systému nazvaný minimální důchod. Ten zajistí penzi lidem s nízkými příjmy a dlouhodobě nezaměstnaným ve výši 30 % průměrné mzdy. Financován bude ze státního rozpočtu.

Příklad: Při průměrné mzdě 40 000 Kč bude minimální důchod z nultého pilíře činit 12 000 Kč měsíčně.

 1. Zvýhodnění práce v důchodu

Při souběhu zaměstnání a pobírání starobní penze se bude procentní výměra důchodu zvyšovat o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti (dnes 90 dnů).

Příklad: Pokud důchodce Karel bude při pobírání důchodu pracovat 3 roky, jeho procentní výměra vzroste o 9 % výpočtového základu.

 1. Sdílení vyměřovacích základů manželů

Manželé budou mít možnost si dobrovolně rozdělit své vyměřovací základy z doby po sňatku, a to v poměru 50:50 až 70:30. Cílem je zmírnit negativní dopady péče o děti na výši důchodu.

Příklad: Manželé Novákovi se dohodnou na rozdělení vyměřovacích základů v poměru 60:40. Paní Nováková pečovala o děti a měla nižší příjmy, díky sdílení však dosáhne na vyšší penzi.

 1. Dřívější důchod pro ozbrojené složky

Vojáci a policisté budou moci čerpat starobní penzi dříve. Za každých 5 let služby se jim sníží důchodový věk o 1 rok, maximálně však o 5 let. Za předčasnost se jim procentní výměra důchodu zkrátí pouze o 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dnů (běžně 1,5 %).

Příklad: Policista Pavel s 25 lety služby bude moci do penze o 5 let dříve. Pokud by šel o 3 roky dříve, krátila by se mu procentní výměra o 14,4 % výpočtového základu.

 1. Vyšší daňové zvýhodnění III. pilíře

Pro účastníky doplňkového penzijního spoření (III. pilíř) se zvýší daňové zvýhodnění. Od základu daně z příjmů půjde nově odečíst až 48 000 Kč ročně (nyní 24 000 Kč). Cílem je motivovat lidi k vyššímu spoření na stáří.

Příklad: Lenka si spoří měsíčně 4 000 Kč, za rok tedy 48 000 Kč. Celou tuto částku si odečte od základu daně a ušetří tak na dani z příjmů.

Schválená důchodová reforma přináší zásadní změny, které ovlivní životy prakticky všech občanů ČR. Většina opatření začne platit od roku 2024, některá se však budou zavádět postupně. Je proto důležité se s novinkami podrobně seznámit a včas se na ně připravit. Věříme, že vám náš podrobný přehled pomohl zorientovat se v této komplexní problematice.

Důchodový systém v ČR 2024