Daňové přiznání v roce 2023 – jak ho vyplnit?

Daňové přiznání se nám nevyhne ani v roce 2023. Týká se nejen podnikatelů a živnostníků, ale i zaměstnanců, kteří si v roce 2022 přivydělávali formou brigád s příjmem nad 10.000 Kč případně měli další příjem.

Základní informace o tom, co to daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je najdete v článku „Vše, co potřebujete vědět o Daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob“. V tomto článku vám shrneme základní informace pro rok 2023 a také jsme pro vás připravili jednoduchý návod, jak ho vyplnit.

Kdo musí přiznání podávat?

Pokud jste zaměstnanec, který má POUZE jednu smlouvu a nemáte žádné další příjmy, pak za vás provede roční zúčtování daně zaměstnavatel. Vy pouze doložíte případné podklady (prohlášení poplatníka, slevy na studenta / děti / manželku apod.).

Pokud, ale máte 2 a více smluv, musíte si daňové přiznání podat sami. Nezapomeňte, že budete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od všech vašich zaměstnavatelů, ať už se jedná o pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr nebo dohodu či zkrácený úvazek a brigády. Pokud máte jedno zaměstnání a k tomu například příjem z nájmu nemovitosti, pak opět podáváte přiznáni sami. Stejně tak i OSVČ podávají přiznání samostatně.

Termíny

Termín podání přiznání je pro všechny zmíněné stejný. Základním termínem je 3.4.2023 a řídí se daňovým řádem, který uděluje povinnost podat přiznání do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud budete podávat přiznání elektronicky máte lhůtu prodlouženou do 2.5.2023. Pokud máte daňového poradce, pak se lhůta prodlužuje do 3.6.2023.

Kde přiznání vyplnit?

Pro podání přiznání potřebujete vyplnit formulář. Existují dvě varianty:

Čtyřstránkový daňový formulář, který je pro všechny daňové poplatníky.

Dvoustránkový formulář (zjednodušený), který mohou vyplnit pouze daňoví poplatníci s příjmy ze závislé činnosti.

Oba formuláře naleznete na webu Finanční správy nebo na portálu MOJE daně.

Jak přiznání podat?

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob můžete podat dvěma způsoby:

V tištěné podobě poslat poštou nebo odnést osobně na příslušný finanční úřad.

V elektronické podobě na webu MOJE daně nebo přes datovou schránku. Do portálu i datové schránky se můžete přihlásit například pomocí bankovní identity, datovou schránkou nebo občanským průkazem s čipem. 

Kolik zaplatím?

Daňový základ pro rok 2022 je stanovený na 1.935.552 Kč, pokud se do této částky všechny vaše příjmy za rok 2022 vejdou, pak se na vás vztahuje daň ve výši 15 %.

Pokud máte roční příjmy vyšší, než je tento daňový základ, dostáváte se na vyšší sazbu, tedy 23 %.

Základním principem výpočtu daně je sečtení všech příjmů, následně odečtení nezdanitelných položek a slev na dani.

Jak přiznání vyplnit?

Připravili jsme pro vás příklad vyplněného daňového přiznání. K tomuto přiznání jsme použili příklad pana Nováka.

PŘÍKLAD:

Pan Novák pracoval celý rok na běžnou pracovní smlouvu u společnosti X se základní hrubou mzdou ve výši 42.000 Kč a k tomu si přivydělával na dohodu o pracovní činnosti u společnosti Y, a to od měsíce července.

U společnosti X (hlavní pracovní poměr) má podepsané prohlášení k dani a uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru a syna. Jeho hrubá měsíční mzda za rok 2022 činí 527.400 Kč a na daňových zálohách zaplatil 10.746 Kč. Z dohody o pracovní činnosti si pan Novák vydělal 100.000 Kč a na daňových zálohách zaplatil 15.000 Kč. Všechny tyto příjmy pan Novák zjistil z „Potvrzení o zdanitelných příjmech“, které mu oba zaměstnavatelé dodali.

Souhrn příjmů pana Nováka:

 • hrubá mzda z hlavní pracovní činnosti: 527.400 Kč;
 • daňové zálohy z hlavní pracovní činnosti: 10.746 Kč;
 • hrubá mzda z dohody o pracovní činnosti: 100.000 Kč;
 • daňové zálohy z dohody o pracovní činnosti: 15.000 Kč.

Daňové přílohy pana Nováka:

 • úroky z hypotéky ve výši 69.880 Kč;
 • životní pojištění 2.000 Kč měsíčně;
 • sleva na manželku (po celý rok, protože neměla příjem vyšší než 68.000 Kč, protože rodičovský příspěvek se do limitu nepočítá);
 • sleva na školkovné pro dceru ve výši 16.200 Kč;

Celkem bude pan Novák podávat k přiznání 6 příloh:

 • 2x potvrzení o zdanitelných příjmech;
 • potvrzení od banky (úroky z hypotéky);
 • potvrzení od penzijní pojišťovny (životní pojištění);
 • čestné prohlášení manželky (o neuplatňování daňového zvýhodnění na děti);
 • potvrzení od školky (školkovné).

První strana přiznání:

První strana daňového přiznání je především o vyplnění osobních údajů jako rodné číslo, jméno, příjmení, adresa apod., dále také uvádíme bankovní údaje, protože panu Novákovi vznikne přeplatek. Nesmíme zapomenout na dva podpisy, jeden u daňového přiznání a druhý u bankovního účtu.

Druhá strana přiznání:

Zde začínáme vyplňovat jednotlivé částky.

Oddíl dva (základ daně z příjmů FO ze závislé činnosti)

 • Řádek 22 a 24 = součet všech hrubých mezd (527.400 + 100.000) = 627.400 Kč

Oddíl tři (nezdanitelné části základu daně)

 • Řádek 26 = úroky z hypotéky ve výši 69.880 Kč
 • Řádek 28 = životní pojištění ve výši 24.000 Kč
 • Řádek 31 = součet snížení základu daně (69.880 + 24.000) = 93.880 Kč
 • Řádek 32 = odečtení srážek ze základu daně zaokrouhlené na stokoruny dolů (627.400 – 93.880) = 533.500 Kč

Oddíl čtyři (daň)

 • Řádek 33 = vypočtená daň (15 % z 533.500) = 80.025 Kč
 • Řádek 34 = daň zaokrouhlená na celé Kč nahoru = 80.025 Kč

Oddíl pět (uplatnění slev)

 • Řádek 36 = sleva na poplatníka = 30.840 Kč
 • Řádek 37 = sleva na manželku = 24.840 Kč
 • Řádek 43 = sleva na školkovné = 16.200 Kč
 • Řádek 44 = souhrn slev (30.840 + 24.840 + 16.200) = 71.880 Kč
 • Řádek 45 = výsledná daň (80.025 – 71.880) = 8.145 Kč
 • Řádek 46 = sleva na dvě děti = 37.524 Kč
 • Řádek 47 = opět výsledná daň = 8.145 Kč
 • Řádek 48 = daň po uplatnění slev (slevy na dani jsou vyšší než samotná daň, proto uvádíme 0 Kč) = 0 Kč
 • Řádek 49 = daňový bonus (slevy celkem – daň: 37.524 – 8.145) = 29.379 Kč
 • Řádek 50 = vyplacené daňové bonusy = 0 Kč
 • Řádek 51 = rozdíl na daňovém bonusu (řádek 49–50) = 29.379 Kč

Oddíl šest (placení daně)

 • Řádek 52 = součet zaplacených záloh na daň (10.746 + 15.000) = 25.746 Kč
 • Řádek 55 = doplatek / přeplatek daně (řádek 52 + řádek 51: 25.746 + 29.379) = 55.125 Kč (přeplatek uvádíme se znaménkem mínus)

Přílohy: uvádíme počty příloh viz výše

 • 2x potvrzení o zdanitelných příjmech;
 • potvrzení od banky (úroky z hypotéky);
 • potvrzení od penzijní pojišťovny (životní pojištění);
 • čestné prohlášení manželky (o neuplatňování daňového zvýhodnění na děti);
 • potvrzení od školky (školkovné).

Daňové přiznání ke stažení ve formátu PDF.