Změny DPP – Návrh pro rok 2024

Před pár týdny jsme zveřejnili článek o novinkách pro rok 2023, dny a čas ale běží neúprosně, a jsme již v polovině tohoto roku. S tím přichází i novinky pro rok 2024, konkrétně novinky v oblasti DPP tedy Dohod o provedení práce. Co přesně DPP je, se dozvíte v našem předchozím článku „Pracovní smlouvy a jejich vzory“

Od roku 2024 totiž pravděpodobně nastane několik změn, a to především povinnost hlásit úřadům všechny zaměstnance na DPP, protože se budou nově evidovat v centrálním registru. Nově by měla být zavedena také takzvaná dvě pásma pro překročení rozhodného příjmu DPP.

Jak je to teď?

V současné době je příjem z DPP osvobozen od odvodu zdravotního a sociálního pojištění v případě, kdy nepřekročí za daný kalendářní měsíc částku 10.000 Kč u jednoho zaměstnavatele. DPP můžete mít u několika zaměstnavatelů zároveň a toto pravidlo platí pro každého zvlášť, to znamená, že můžete mít příjem klidně 50.000 Kč měsíčně, ale rozdělený u 5 zaměstnavatelů po 10.000 Kč a odvody platit nemusíte. Toto pravidlo se má ale změnit na limity, rozdělených právě do výše zmíněných pásem.

První limit

Tento limit neboli pásmo bude představovat 25 % průměrné mzdy u JEDNOHO zaměstnavatele. Odvody tedy nebudete muset platit pouze pokud váš příjem z této DPP nepřesáhne zmiňovaných 25 % a budete mít pouze JEDNU DPP u jednoho zaměstnavatele. Pro zajímavost v roce 2023 je průměrná mzda stanovena na 40.324 Kč a 25 % tedy činí 10.081 Kč.

Druhý limit

Druhý limit neboli pásmo bude představovat hranici příjmů ve výši 40 % průměrné mzdy CELKEM od všech DPP, které byste měli. To znamená, že pokud budete mít více DPP, ale všechny příjmy z těchto smluv nepřekročí 40 % z průměrné mzdy, nebudete muset odvody platit.

Překročení limitu

Pokud tedy překročíte jedno nebo druhé pásmo, vznikne vám povinnost odvody zaplatit. Zatím, ale NENÍ specifikováno, zda se bude jednat POUZE o odvod sociálního pojištění nebo i zdravotního. Stejně tak stále není definován postup, jak více zaměstnavatelů prověří, zda splňujete 40 % limit z více DPP. Pro kontrolu příjmů z DPP bude, ale zavedena evidence všech DPP a jejich příjmů u ČSSZ a zaměstnavatelé tak budou povinni odesílat formuláře o nástupu „dohodářů“.