Ukončení pracovního poměru – Jakými způsoby může být ukončen pracovní poměr?

Ukončení pracovního poměru nemusí být vždy příjemná záležitost, a proto je dobré být připraven. Vytvořili jsme pro vás přehled způsobů, jakými může být pracovní poměr ukončen společně s jejich vzory, které mohou pomoct jak zaměstnanci, který chce podat výpověď, tak ale i zaměstnavateli, který chce výpověď dát.

Ukončení pracovního poměru dohodou:

Začneme zdánlivě nejběžnějším způsobem ukončením pracovního poměru, tedy dohodou. Proč zdánlivě? Jedná se o ukončení v situaci, kdy se obě strany domluví, tedy jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Tento způsob ukončení mohou použít obě strany. Pokud tedy nejste ve své práci spokojení a chcete změnu, můžete se dohodnout, že odejdete, stejně tak zaměstnavatel nemusí být spokojený s vámi a můžete se dohodnout o vašem odchodu. Samozřejmostí je, že výpověď dohodou musí být v písemné formě a musí obsahovat den ukončení pracovního poměru.

Ukončení pracovního poměru dohodou se často zaměňuje i s pojmem „výpověď dohodou“, což je pojem, který, ale zákoník práce NEZNÁ. Existují pouze dva pojmy a to dohoda / oboustranné dohodnutí – tedy ukončení dohodou obou stran nebo „nedohoda“ tedy jednostranné rozhodnutí a s tím spojený pojem výpověď. Základním rozdílem tedy je, že u ukončení dohodou jde opravdu o to, že se domluví obě strany a můžete odejít hned, za měsíc nebo klidně za půl roku, prostě jak se domluvíte.

VZOR ZAMĚSTNANEC I ZAMĚSTNAVATEL: Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru formou výpovědi:

Tento způsob ukončení je právě ten výše zmiňovaný, kdy se rozhodne pouze jedna strana. Pokud se tedy rozhodnete vy, že už nechcete u zaměstnavatele pracovat, podáváte výpověď a musíte dodržet výpovědní lhůtu, která je dána zákonem ve výši minimálně 2 měsíců, pozor ale na to, že může být i delší, a to, jak se dozvíte ve své pracovní smlouvě. Nezapomeňte také na to, že výpovědní lhůta se počítá od prvního dne NÁSLEDUJÍCÍHO kalendářního měsíce od podání výpovědi. Pokud tedy podáte výpověď 2.2., pak výpovědní lhůta začíná běžet od 1.3. ale pokud podáte 25.2. tak je to opět 1.3., na to pozor :). Výpověď může přijít i ze strany zaměstnavatele, ten ale oproti zaměstnanci musí mít zákonný důvod, většinou se jedná o tyto důvody:

 • Zaměstnavatel nebo jeho část končí – tedy už byste neměli pro koho práci vykonávat;
 • Zaměstnavatel se stěhuje – jasně, že pokud to bude z centra Prahy na její okraj, budete nejspíš souhlasit s dojížděním, ale pokud to bude z Brna do Plzně, tam už to asi nepůjde;
 • Pokud zaměstnanec nesmí práci vykonávat na základě lékařského posudku – pokud jste například profesionální řidič a zjistí se u vás barvoslepost, pak nemůžete dál svou práci vykonávat;
 • Pokud neplníte své pracovní povinnosti – nejdřív vás ale musí zaměstnavatel písemně upozornit na to, že váš pracovní výkon není takový, jak se vyžaduje, a to v době nejméně 12 měsíců před výpovědí
 • A další…

VZOR ZAMĚSTNANEC: Výpověď z pracovního poměru

VZOR ZAMĚSTNAVATEL: Výpověď z pracovního poměru z důvodu dlouhodobé nezpůsobilosti

VZOR ZAMĚSTNAVATEL: Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance

VZOR ZAMĚSTNAVATEL: Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn

VZOR ZAMĚSTNAVATEL: Výpověď z pracovního poměru z důvodu porušení povinností

VZOR ZAMĚSTNAVATEL: Výpověď z pracovního poměru z důvodu porušení práce zvlášť hrubým způsobem

VZOR ZAMĚSTNAVATEL: Výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části

VZOR ZAMĚSTNAVATEL: Výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Ukončení pracovního poměru okamžitým zrušením:

Okamžité zrušení je způsob ukončení pracovního poměru, který opět definuje přímo zákoník práce. Jedná se o ukončení v závažných případech, které musí být podáno jak jinak než písemně.

Okamžité zrušení z pohledu ZAMĚSTNAVATELE:

 • Zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo pro úmyslný trestní čin spáchaný při výkonu pracovních činností (ano, propíchnout kolegu propiskou se nevyplatí) na dobu nejméně 6 měsíců.
 • Zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem – třeba když přijdete do práce velice společensky unavení, nebo si třeba půjčíte pracovní pomůcky domů a už je nikdy nevrátíte apod.
 • Pokud jste ale těhotná, na mateřské dovolené nebo na rodičovské dovolené, pak vás zaměstnavatel vyhodit nemůže.

Okamžité zrušení z pohledu ZAMĚSTNANCE:

 • Pokud nemůžete práci vykonávat na základě lékařského posudku, který říká, že vás vykonávání práce ohrožuje na zdraví a životě a zaměstnavatel vám do 15 dnů nenašel jinou pracovní náplň.
 • Zaměstnavatel vám nevyplatí mzdu nebo plat do 15 dnů po uplynutí splatnosti.

VZOR ZAMĚSTNANEC: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem ze zdravotních důvodů

VZOR ZAMĚSTNAVATEL: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro odsouzení pro trestný čin

VZOR ZAMĚSTNAVATEL: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu porušení pracovní kázně

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době:

Zkušební doba je kouzelné období, kdy se zaškolujete, zkoušíte, jestli se vám práce líbí a stejně tak si i vás zkouší zaměstnavatel, jestli je s vámi spokojený. A právě v této době je ukončení pracovního poměru nejjednodušší, protože ani jedna strana nemusí udávat žádný důvod a prostě poměr ukončit. Pozor ale, zaměstnavatel nesmí ve zkušební době ukončit poměr v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti. To znamená, pokud nastoupíte do práce, pak bohužel onemocníte, tak vás prvních 14 dní nemoci nemůžou vyhodit, pak už ale bohužel ano, musí vám dát ale šanci.

VZOR ZAMĚSTNANEC: Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době

VZOR ZAMĚSTNAVATEL: Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době

Závěrem bychom vám chtěli dát ještě dvě rady:

 • Pokud se v práci necítíte dobře, nebojte se podat výpověď. Dnešní pracovní nabídka je velmi široká, a je lepší pracovat tam, kde vás to baví než tam kde ne.
 • Pokud dostanete výpověď, zamyslete se, co bylo jejím důvodem a snažte se na sobě zapracovat. Zároveň ale určitě nepodléhejte panice, opět platí, že nabídek práce je dnes mnoho, a není potřeba zoufat, že byste se doma unudili k smrti 🙂